Arkitektur

Projektengagemang bidrar till ett hållbart samhälle genom att skapa funktionella och estetiska miljöer för människor att vistas i. Vi är specialiserade inom arkitektur och samhällsplanering. Våra referenser omfattar till stor del ny- och ombyggnadsprojekt inom vård, utbildning, bostäder och infrastruktur.

Läs mer»

Lotta Werner Flyborg
Affärsområdeschef Arkitektur
+46 10-516 03 10

Byggnad

Vi har den kompetens som krävs för att genomföra projekt inom samtliga faser av en fastighets livscykel, från förädling av råmark och uppförande av nybyggnation till renovering och modernisering av en befintlig byggnad samt fastighetsutveckling. Vi erbjuder strategisk rådgivning, specialisttjänster och helhetslösningar.

Läs mer»

Mathias Thorsson
Affärsområdeschef Byggnad
+46 10-516 08 12

El, Tele & Säkerhet

Vi tillhandahåller installationstekniska tjänster i alla skeden i byggprocessen. Vårt erbjudande syftar till att öka värdet i vår kunds affär och skapa behagliga och funktionella miljöer för människor att vistas i.

Läs mer»

Johan Renvall
Affärsområdeschef El, Tele & Säkerhet
+46 10-141 90 51

VVS

Installationer utgör en stor del av byggkostnaderna och är avgörande för byggnaders funktion. Det ställs stora krav på inneklimat och kommunikation samtidigt som fokus på låg miljöbelastning ger nya utmaningar. Vårt erbjudande består av strategisk rådgivning, specialisttjänster och helhetslösningar.

Läs mer»

Linda Lönneberg
Affärsområdeschef VVS
+46 10-516 03 97

Industri & Energi

Strategisk rådgivning, specialistuppdrag och helhetsåtaganden till er som arbetar och verkar inom industriell produktion. Genom hög kompetens och bred erfarenhet tillhandahåller vi koncept och idéer, förstudier, projektledning, processdimensionering, beräkningar, validering, konstruktion, programmering samt idrifttagning.

Läs mer»

Hans Paulsson
Affärsområdeschef Industri & Energi
+46 10-516 00 64

Infrastruktur

Projektengagemang erbjuder strategisk rådgivning och sammansatta tjänster inom infrastruktur för stat, kommuner, entreprenörer och privata aktörer. Vi har kompetens för att bistå dig med såväl tidiga idéstudier och utredningar som projektering, projekt- och projekteringsledning. 

Läs mer»

Örjan Bryggö
Affärsområdeschef Infrastruktur
+46 10-516 05 55

Projektledning & Management

PE erbjuder ett komplett utbud av projektlednings- och managementtjänster inom samhällsbyggnad. Vi bevakar alltid kundens intressen och anpassar insatserna för att nå uppsatta mål och möta ekonomiska, funktionella och tidsmässiga krav.

Läs mer»

Patric Kjellin
Affärsområdeschef Projektledning & Management
+46 10-516 03 78