Organisation

Projektengagemang är indelat i fyra segment, vilket ger ett starkt marknads- och kundfokus. Bolaget har också centrala funktioner för ekonomi och finans, marknad, HR, IT och Investor Relations.

Koncernledning »