KVIST – Det kvinnliga ingenjörs- och arkitektssällskapet

KVIST är ett socialt nätverk med huvudsyfte att inspirera fler kvinnor att söka sig till ingenjörs- och arkitektyrken. Nätverket fungerar som ett diskussionsforum och är en länk mellan kvinnliga studenter och de som är aktiva på arbetsmarknaden.

KVIST grundades av Projektengagemang 2015. Nätverkets målsättningar är att locka fler kvinnor till arkitekt- och ingenjörsbranschen, samt hjälpa och stötta redan yrkesverksamma kvinnor inom branschen för att de ska utvecklas.

Läs mer på kvist.se >

 

Åsa Jacobsson
Organisations- och verksamhetsutveckling, Ledarskap, Projektledning
+46 10-516 00 37
Emma Johansson
Marknadskoordinator
+46 10-516 01 76

Relaterat innehåll

Jag har blivit mer förberedd, målmedveten och även fått insikt i arbetslivet

KVISTs mentorprogram startades i september 2015 och är nu inne på sin andra omgång. Vi har pratat med en student och en mentor som har deltagit i programmet för att höra vad de har lärt sig och tar med sig från sina samtal. Läs mer »