VVS

Projektengagemang tillhandahåller installationstekniska tjänster i alla skeden i byggprocessen. Vårt erbjudande består av strategisk rådgivning, specialisttjänster och helhetslösningar. Allt med syftet att öka värdet i vår kunds affär och skapa behagliga och funktionella miljöer för människor att vistas i.

Installationer utgör en stor del av byggkostnaderna och är avgörande för byggnaders funktion. Det ställs stora krav på inneklimat och kommunikation samtidigt som fokus på låg miljöbelastning ger nya utmaningar. För att uppnå avsedd funktion i kombination med låg miljöbelastning och låga totalkostnader krävs en helhetssyn på installationer. För oss innebär det att samverkan mellan installationssystem, byggnader och dess verksamhet alltid är i centrum i våra uppdrag. 

Projektengagemang har möjlighet att bistå dig med koncept och idéer, genomförande av förstudier, projektering, konstruktion, besiktning och uppföljning av genomförda projekt inom:

  • VVS (värme, ventilation och sanitet)
  • Kyla
  • Medicinska gaser
  • Styr- och övervakning

Vi arbetar med installationsteknik vid ny- och ombyggnation av alla typer av fastigheter så som kommersiella och offentliga lokaler, industri, sjukhus/vårdcentraler, laboratorier, bostäder, idrottsanläggningar, skolor samt köpcentra och butiker.

Linda Lönneberg
Affärsområdeschef VVS
+46 10-516 03 97
Mattias Larsson
Kontaktperson VVS Göteborg
+46 10-516 02 96
Sven-Erik Johansson
Kontaktperson VVS Uppsala
+46 10-516 06 14
Conny Johansson
Kontaktperson VVS Örebro
+46 10-516 05 14
Andreaz Lindkvist
Kontaktperson VVS Eskilstuna
+46 10-516 06 01
Mattias Nordin
Kontaktperson VVS Stockholm
+46 10-516 00 06
Stefan Jernberg
Kontaktperson VVS Stockholm
+46 10-516 07 91