Projektledning & Management

Projektengagemang erbjuder ett komplett utbud av projektlednings- och managementtjänster inom samhällsbyggnad. Vi bevakar alltid kundens intressen och anpassar insatserna för att nå uppsatta mål och möta ekonomiska, funktionella och tidsmässiga krav.

Projekt- och byggledning

Projektengagemang erbjuder ett komplett utbud av projektledningstjänster inom byggnad, installation, infrastruktur, industri och energi. Vi bevakar alltid kundens intressen i projektet och ser till att insatserna anpassas för att nå uppsatta mål och möta ekonomiska, funktionella och tidsmässiga krav. Vår ambition är att alltid bidra till ett långsiktigt och hållbart samhälle som ger god miljö för människor.

Läs mer om våra tjänster inom:

Management

Vi utvecklar verksamheter. Baserat på hög kompetens och erfarenheter från operativt arbete inom samhällsbyggnad arbetar vi med metodik, ledarskap och kommunikation, allt för att utveckla våra kunders verksamheter och projekt.  

Läs mer om våra tjänster inom:

Partnernätverk

PEs partnernätverk är ett nätverk för fristående konsulter inom Projektledning och Management som vill få tillgång till ökade marknadskanaler och ett nätverk av kollegor. Med PEs partnernätverk ökar vi vår förmåga att erbjuda våra kunder konsulttjänster baserade på hög kompetens. Vi strävar efter att skapa långsiktiga affärsrelationer med våra partners – för en ömsesidig utveckling av våra respektive företag.

Bli en del av nätverket

För att säkerställa att vi levererar tjänster med hög kvalitet till våra kunder, söker vi dig som bidrar med både kunskap och erfarenhet. Målsättningen är att samtliga partners ska bidra med specialistkompetens inom sitt område. 

Vi tror att du har följande bakgrund:

  • Minst tio års erfarenhet inom specifikt område
  • Gärna högskoleutbildad, men erfarenhet är viktigare än formell utbildning
  • Erfarenhet av personal- och resultatansvar

Vill du bli en del av nätverket? Skicka din intresseanmälan till Peter Johansson, peter.johansson@pe.se.  

Patric Kjellin
Affärsområdeschef Projektledning & Management
+46 10-516 03 78
Gunnar Gedin
Regionchef Projekt- och byggledning, Uppland
+46 10-516 04 98
Peter Johansson
Affärsutveckling
+46 10-516 01 95
David Sjöström
Regionchef Projekt- och byggledning, Stockholm
+46 10-516 04 03
Marie Westerholm
Regionchef Projekt- och byggledning, Mitt
+46 10-516 00 52

Partnering

Under senare år har utvecklingen av samarbetsformen partnering vuxit sig starkare inom bygg- och anläggningsbranschen. Projektengagemang anlitas som neutral partneringledare. Som objektiv processledare bidrar vi på ett sätt som gynnar transparens och öppenhet mellan parter.  Insatserna resulterar i delaktighet, medveten dialog och en tydlig gemensam målbild. Detta ökar möjligheten att nå högre kvalitet när det gäller de tidsmässiga och ekonomiska aspekterna samt produktleveransen i projektet.