Infrastruktur

Projektengagemang erbjuder strategisk rådgivning och sammansatta tjänster inom infrastruktur för stat, kommuner, entreprenörer och privata aktörer. Vi har kompetens för att bistå dig med allt från tidiga idéstudier och utredningar till detaljprojektering och framtagande av bygghandlingar samt projekt- och projekteringsledning.

Vi tar alltid hänsyn till klimatpåverkan och miljö i våra projekt, på samma självklara sätt som de ekonomiska aspekterna. Ofta arbetar vi i kundens organisation ute i produktion.

Projektengagemangs medarbetare har djup och gedigen kunskap inom:

Tillsammans har vi stor erfarenhet inom betong- och stålkonstruktioner, vatten och miljö, järnvägsarbeten, vägarbeten, broarbeten, tunnelarbeten, anläggande av hamnar, markanläggningsarbeten samt förändringar och påverkan av landskapsmiljön.

Örjan Bryggö
Affärsområdeschef Infrastruktur
+46 10-516 05 55
Ante Viberg
+46 10-516 05 93
Michael Ohlsson
+46 10-516 02 26
Anders Attelind
+46 10-516 02 07
Clotte Frank Sjöblom
Senior kontaktperson
+46 10-516 03 11
Christer Swall
+46 10-516 07 80