El, Tele & Säkerhet

Projektengagemang tillhandahåller installationstekniska tjänster i alla skeden i byggprocessen. Vårt erbjudande består av strategisk rådgivning, specialisttjänster och helhetslösningar. Allt med syftet att öka värdet i vår kunds affär och skapa behagliga och funktionella miljöer för människor att vistas i.

Installationer utgör en stor del av byggkostnaderna och är avgörande för byggnaders funktion. Det ställs stora krav på inneklimat och kommunikation samtidigt som fokus på låg miljöbelastning ger nya utmaningar. För att uppnå avsedd funktion i kombination med låg miljöbelastning och låga totalkostnader krävs en helhetssyn på installationer. För oss innebär det att samverkan mellan installationssystem, byggnader och dess verksamhet alltid är i centrum i våra uppdrag. 

Projektengagemang har möjlighet att bistå dig med koncept och idéer, genomförande av förstudier, projektering, konstruktion, besiktning och uppföljning av genomförda projekt inom:

 • Elteknik
 • Elkraftteknik
 • Ljusdesign
 • Tele- och kommunikationsteknik
 • Reservkraft- & UPS-system
 • Säkerhetssystem
 • Brand & Risk
 • Sprinkler- och släcksystem
 • Besiktning
 • Transportsystem
 • Fastighetsautomation
 • Styr- och övervakning
 • AV-teknik
 • Kalkyl

Vi arbetar med installationsteknik vid ny- och ombyggnation av alla typer av fastigheter så som kommersiella och offentliga lokaler, industri, sjukhus/vårdcentraler, laboratorier, bostäder, idrottsanläggningar, skolor samt köpcentra och butiker.

Johan Renvall
Affärsområdeschef El, Tele & Säkerhet
+46 10-141 90 51
Leif Ulmgren
Teknisk chef El, Tele & Säkerhet
+46 10-516 05 59
Ingemar Åblad
Ansvarig El, Tele & Säkerhet Liljeholmen, Södertälje, Visby
+46 10-516 00 02
Bo Nordensvan
Ansvarig El, Tele & Säkerhet Danderyd
+46 10-141 90 14
Håkan Svensson
Ansvarig El, Tele & Säkerhet Södermalm, Västerås, Köping
+46 10-141 90 36
Per Edlund
Ansvarig El, Tele & Säkerhet Uppsala
+46 10-141 90 91
Anders Kihlberg
Ansvarig El, Tele & Säkerhet Karlstad, Bengtsfors, Strömstad, Åmål
+46 10-516 09 69
Christer Larsson
Ansvarig El, Tele & Säkerhet Skövde, Göteborg, Jönköping, Lidköping
+46 10-516 09 02
Sören Rist
Ansvarig El, Tele & Säkerhet Malmö, Helsingborg
+46 10-516 03 34