Varje enskild kund och dess behov är unikt. Genom att möta våra kunders specifika behov kan PEs specialister garantera en trygg och säker helhetslösning inom brand, risk och skydd.

Att förebygga risker i samhället är viktigt ur alla aspekter, även med tanke på hållbarhet. Därför projekterar vi lösningar som säkerställer en säker miljö både inomhus och utomhus.

Specialist och helhetsleverantör – samtidigt
Vår kompetens inom brandskyddsprojektering består av både brandingenjörer som projekterar det övergripande brandskyddet och släcksystemspecialister som utför projektering av fasta släckanläggningar.
Våra riskingenjörer arbetar med riskanalyser i samband med byggnation och för olika typer av industri med produktion och lagring.

Djup kunskap
Inom skydd arbetar vi med att koordinera och planera skydd av fastigheter, ofta tillsammans med arkitekt och byggherre. I entreprenadskedet samordnas arbeten med skydd- och säkerhetsrelaterade funktioner. En stor styrka är djup kunskap om lås och dörrmiljö som detaljprojekteras.

Besiktning
Utöver detta arbetar vi även med besiktning av sprinkler-, gassläck- och brandlarmanläggningar. 

Tjänster inom Brand, Risk & Skydd
Vi är specialister som arbetar med hela projektkedjan. För att kunna erbjuda denna helhetslösning har vi tjänster inom följande områden:

Brandskyddsbeskrivning
Brandritningar/brandskisser
Analytisk dimensionering för utrymning
Rökfyllnadsberäkningar
Beräkningar för ventilationssystem vid fläktar i drift
Brandpåverkan på stomme
Strålningsberäkningar
Riskanalyser (LSO)
Sakkunnigkontroll och slutintyg
Vattensprinkleranläggningar
Skumsläckanläggningar
Gassläckanläggningar
Dörrmiljö/dörrbestyckning
Säkerhetskoncept
Besiktning av brandskyddsanläggningar

Referenser inom Brand, Risk & Skydd
En blandad stadsdel | Woodhouse Rosendal
Nyproduktion av hotell | Kv Godsvagnen 9
Från stängd industri till öppen stad | Gasverksområdet
Visa alla referenser